Třída

3.A

Český jazyk

Matematika

Vlastivěda

Anglický jazyk

Počítače

Hudební výchova

Přírodověda

Domácí úkoly

Společně se to naučíme!

 

+420 777 679 359

pavel.vit@virtualizacevv.com